Hide menu

Mekanik f.k. (TMMI39)

Svar till tentamen 2018-04-05.

Examinator, kursansvarig, föreläsare och lektionsledare är Joakim Holmberg, joakim.holmberg@liu.se.

Lösningsförslag som uppdateras efter hand.

Beräkning av hastighet- och accelerationsvektor för kontaktpunkt och masscentrum vid rullning utan glidning (pdf-format).

Varför försvinner vissa termer med hänvisning till definitionen av masscentrum i våra härledningar? (pdf-format).

Accelerationssambandet (pdf-format).

Exempel Coriolis ekvation, additionsregeln för vinkelhastigheter samt beräkning av hastighet- och accelerationsvektor för en punkt (typ uppgift 7/43, pdf-format).

Beräkning av masströghetsmoment för en cylinder (pdf-format).

Gamla tentamina:

Dynamisk obalans.


Page responsible: Joakim Holmberg
Last updated: 2018-04-05