Hide menu

Mekanik (TMMI03)

Kursstart 15 januari 2018.

Kursansvarig, föreläsare, examinator och lektionsledare för grupp b är Joakim Holmberg, joakim.holmberg@liu.se.

Lektionsledare för grupp a är Jonas Lundgren, jonas.lundgren@liu.se.

För er som har annan upplaga än 7 finns nedanstående alternativ för att finna lämpliga uppgifter:

Som förberedelse inför insändningsuppgifterna finns ett antal enklare träningsproblem på statisk jämvikt, som endast är avsedda för övning:

Som ytterligare förberedelse inför insändningsuppgifterna finns ett antal realistiska testproblem på alla delmoment, som endast är avsedda för övning:

En instruktion till tolkning av stöd i insändningsuppgifterna:

Instruktioner till numeriska hjälpmedel i insändningsuppgifterna:

Insändningsuppgifter.

Tidigare tentamina:


Page responsible: Joakim Holmberg
Last updated: 2018-02-14