Kurshemsida för TMME32 Mekanik fk Yi

Detta är den obligatoriska fortsättningskursen i klassisk mekanik för civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik - internationell.

Den officiella kursplanen i studieinfo finns här.

Kursinformation finns här.

Karta till datorlabben.

Föreläsningar, lektioner och beräkningsuppgifter

Lars Johansson

Beräkningsuppgifter

Ulf Edlund

Facit till exempelsamlingen

Facit till uppgifter i exempelsamlingen, med eventuella rättelser i blått.

Tidigare tentor

Lösningar till lektionsuppgifter, fylls på efter hand

För ytterligare information

Lars Johansson


Page responsible: Lars Johansson
Last updated: 2018-03-15