Hide menu

Mekanik – dynamik (TMME28)

HT2 2017

Föreläsare, kursansvarig: Stefan Lindström, 013-281127 [ URL ]
Lektionshandledare: Peter Schmidt, 013-282743
Ämnessekreterare: Anna Wahlund, 013-281157

Information

Kurslitteratur

Referenslitteratur som inte är absolut nödvändig för att följa kursen:
  • J. L. Meriam and L. G. Kraige. Engineering Mechanics, Dynamics, SI version, John Wiley & Sons, Inc. 2013. Upplagorna 6, 7, och 8 kan användas.

Insändningsuppgifter

Under kursen erbjuds fyra insändningsuppgifter, som inte är obligatoriska. Vid godkänt på samtliga före deadline 21 december 2017 erhåller studenten ett bonuspoäng på den ordinarie tentamen (8 januari 2018):

Här är några hjälpmedel för insändningsuppgifterna:

Studiematerial

Arkiv

Följande äldre tentamensteser bedöms vara irrelevanta för kursen, men finns tillgängliga för den som ändå är intresserad:

Page responsible: Stefan Lindström
Last updated: 2018-04-05