Hide menu

Mekanik - Dynamik (TMME13)

HT1 2017

Föreläsare: Ulf Edlund (kursansvarig)
Lars Johansson
Lektioner: Ulf Edlund DPU2A
Lars Johansson DPU2B
Ämnessekreterare: Anna Wahlund 013-28 11 57
Lena Sundling 013-28 11 06

Meddelanden:

* Svar till tentan den 5 januari finns här!

* Bild som förklarar begreppet tröghetsradie (radius of gyration) som anges i en del uppgifter i problemsamlingen. Har man kroppens massa och tröghetsradie kan man räkna ut kroppen tröghetsmoment.

* I schemat står det "Grupparbete" på en del pass, t.ex. nu på fredag d. 8/9. Det som avses är det vi kallar Räknehallar (räknestugor med hela årskursen med två lärare)

* Lektionsuppgifterna i kursinformationen avser Problemsamlingen!

Kursinformation. Lämplig ordning att lösa talen i: Lista

Problemsamling

Formelbladet som bifogas tentamenstesen

Div. material från Föreläsningarna

Lösningar till lektionsuppgifter. (Fylls på under kursens gång.)

Kompletterande kursmaterial: S. B. Lindström. Föreläsningar i mekanik: Statik och dynamik, upplaga 1-ijk (2017), Geometriska vektorer, svängningar

Eng.-svensk ordlista i Mekanik

Tidigare tentamina


Page responsible: Ulf Edlund
Last updated: 2018-01-05