Hide menu

Mekanik - Statik (TMME07)

VT1 2018Föreläsare och examinator: Carl-Johan Thore, 282914
Administratör: Anna Wahlund, 281157
Klasslärare: Filip Andreasson (DPU1a)
Sara Riad (DPU1b)

Information

Kurslitteratur

  • J. L. Meriam and L. G. Kraige. Engineering Mechanics, Statics and Dynamics, 7th ed., SI version, John Wiley & Sons, Inc. 2013.
  • Föreläsningar i statik, S. B. Lindström. Upplaga 2-β. Ladda ner
  • Engelsk-svensk ordlista i mekanik

Det rekommenderas starkt att använda sjunde (7:e) utgåvan av Meriam och Kraige, Engineering Mechanics, Statics and Dynamics enligt listan ovan. (Uppgifter till Meriam och Kraige upplaga 6 finns dock här)

Insändningsuppgifter

Under kursen erbjuds tre insändningsuppgifter, som inte är obligatoriska. Vid godkänt på samtliga före deadline 4 mars 2018 erhåller studenten ett bonuspoäng på den ordinarie tentamen (13 mars 2018):

Använd gärna datorhjälpmedel för dina beräkningar. Ett exempel på hur man löser jämviktsekvationer med Matlab finns här.

Lösningsförslag till några lektionstal

Le2, Le3, Le4, Le5, Le6, Le7, Le8, Le9, Le10, Le11, Le12, Le13, Le14

Äldre tentamina


Page responsible: Carl-Johan Thore
Last updated: 2018-03-17