Hide menu

Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder (TMHL24)

HT1 2017

Föreläsare: Lars Johansson (examinator)
Ulf Edlund
Lektioner: M3A Jonas Lundgren
M3B Dean Madura
M3C Adam Rindeskär
Ämnessekreterare: Lena Sundling 013-281106

Meddelanden:

2018-01-05: Lösningar till tentan den 5 januari finns här.

2017-11-10: Nu är beräkningsuppgiften rättad och igår (tordag) skickades ett mejl ut till de som måste komplettera rapporten innan den kan godkännas. Godkända rapporter, och slutbetyg i förekommande fall, bör dyka upp i Ladok de närmaste dagarna. Rapporter (godkända, såväl som och de som kräver komplettering) finns för avhämtning på IEI:s Studerandeexpedition.

2017-10-31: Rättning av såväl tentor som beräkningsuppgifter pågår för fullt! Eventuella returer på beräkningsuppgiften för komplettering meddelas via e-post. Vi lägger ut ett meddelande här på hemsidan när dessa mejl skickats ut.

2017-10-23: Lösningar till tentan den 23 oktober finns här.

Kursinformation

Formelblad i hållfasthetslära

Div. material från Föreläsningarna

Lösningar till lektionsuppgifter. (Fylls på under kursens gång.)

Dimensioneringsuppgift. Matlab-filen ode45skal.m. Dessa sidor innehåller instruktioner för genomförande och rapportering och skall biläggas rapporten. (Resultatsida som det går att skriva i finns här.) Individuella datauppsättningar skickas ut onsdag 13/9 till alla kursregistrerade. Deadline för inlämning är måndagen den 16 oktober kl. 9.15 och detaljerade uppgifter för inlämning finns här.

Kompletterande kursmaterial: Spänningstensorn, Svängningar, Matlab minimanual

Eng.-svensk ordlista i Mekanik

Tidigare tentamina


Page responsible: Ulf Edlund
Last updated: 2018-01-05