Hide menu

Hållfasthetslära, grundkurs (TMHL07)

VT2 2018

Föreläsare, kursansvarig: Stefan Lindström, 013-281127 [ URL ]
Lektionsassistenter: Hampus Hederberg (DPU2a)
Magnus Almin (DPU2b)
Labassistent: Rasmus Andersson
Ämnessekreterare: Lena Sundling, 013-281106

Information

Kurslitteratur

H. Lundh. Grundläggande hållfasthetslära, KTH hållfasthetslära, Stockholm, 2000. ISBN 978-91-972860-2-2.
— Finns på Bokakademin.
S. B. Lindström, D. Leidermark (red.) Problemsamling, Hållfasthetslära, IEI, Linköpings universitet, 2018.
— Ladda ner

Laborationer

Kursen innehåller två obligatoriska laborationer, som genomförs efter föreläsning 9. Administrativa detaljer finns i kursinformationen.

Studiematerial

Tentamen


Page responsible: Stefan Lindström
Last updated: 2018-05-17