Hide menu

The Assistent Pool

Kurser inom Mekanik och Hållfasthetslära som önskas bemannas av studenter. Kontakta Daniel Leidermark eller Peter Schmidt för bemanning.

HT - 2018

Vi söker amanuenser till höstterminen.

HT1 TMHL22, 1 lektionsassistent och 2 labbassistenter.

Lika Villkor-kurs

Som assistent/amanuens i en kurs på Avdelningen för Mekanik och Hållfasthetslära så tar du på dig en officiell roll, universitets ansikte mot studenterna. Det är då viktigt att du föregår med gott exempel, visar respekt och använder sunt förnuft inför studenterna.

Det finns således ett krav att du läser den Lika Villkor-kurs som universitetet tillhandahåller. Instutionen har beslutat att de assistenter och amanuenser som deltar i undervisning ska genomgå materialet på sidan. Detta betyder att du läser alla sju moduler till höger på sidan och tar kontakt med Peter Schmidt för att bekräfta detta.

Page responsible: Bo Torstenfelt
Last updated: 2018-04-24